Club van Parijs levert Rusland extra geld op

DENVER, 23 JUNI. De aanstaande toetreding van Rusland tot de Club van Parijs, waarin de rijke crediteurenlanden zijn verenigd, kan de Russische overheid jaarlijks vele honderden miljoenen dollars en mogelijk meer aan extra inkomsten opleveren. “Onze toetreding heeft niet alleen een politiek maar ook een economisch belang”, aldus de Russische vice-premier Anatoli Tsjoebais, die zich verder zeer optimistisch uitte over de economie van zijn land.

Dit weekeinde werd op de Top van de Acht in Denver bekendgemaakt dat Rusland kan toetreden tot de Club van Parijs. Rusland heeft naast aanzienlijke schulden (40 miljard dollar) ook grote vorderingen op een reeks van Derde-Wereldlanden. Verreweg het grootste deel van de Russische vorderingen is een erfenis uit de periode van de voormalige Sovjet-Unie. Zo gaat het onder meer om op krediet aan bevriende landen geleverd militair materieel. Vice-premier Tsjoebais noemde in Denver een bedrag van in totaal 130 miljard dollar aan uitstaande leningen, waarvan volgens hem 120 miljard dollar uit de Sovjet-periode stamt.

Het lidmaatschap van de Club van Parijs betekent dat Rusland als crediteur kan meepraten met de andere crediteurenlanden, wanneer afspraken worden gemaakt met schuldenlanden over betalingsregelingen. Dit versterkt de Russische onderhandelingspositie. “Met de Club van Parijs krijgen we meer terug dan anders het geval was geweest”, aldus Tsjoebais. Zo zijn er veel schuldenlanden die met de Club van Parijs afspraken hebben gemaakt over schuldsanering in het kader van economische hervormingsprogramma's die zijn goedgekeurd door het Internationaal Monetair Fonds. Tsjoebais noemde als voorbeeld Ethiopië.

Rusland kan overigens niet het totale bedrag van 130 miljard dollar terugvorderen via de Club van Parijs. De vorderingen op Libië en Irak blijven erbuiten, omdat tegen deze landen internationale sancties lopen. Als voorwaarde voor toetreding geldt verder dat Moskou een aanzienlijk deel van de vorderingen op Derde-Wereldlanden moet laten vallen. Tsjoebais noemde kortingspercentages van 25 tot 50 procent. “We onderhandelen met onze debiteurenlanden over kortingen op hun schuld.” Ook moet Rusland meedoen aan afspraken binnen de Club van Parijs over schuldverlichting voor de armste landen. Tsjoebais onderstreepte dat Rusland uiteindelijk beter af is dan wanneer het zijn vorderingen op de markt van tweedehands schulden zou verkopen.

De Russische vice-premier kritiseerde in Denver de Europese Unie, omdat deze belemmeringen zou opwerpen voor toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO). “We zijn in het eerste stadium van onderhandelingen met de Europese Commissie en we kunnen niet zeggen dat we tevreden zijn.” Ook met de twee andere belangrijke handelspartners, de Verenigde Staten en Japan, zijn onderhandelingen begonnen. Moskou gaat ervan uit dat toetreding tot de WTO voor eind volgend jaar een feit is. Om tot de WTO te kunnen toetreden moet Rusland onder meer zijn markten verder openstellen voor buitenlandse concurrentie en een aantal wetten aanpassen. Het lidmaatschap van de WTO kan tegelijkertijd de Russische export bevorderen. Als Rusland lid is van de WTO moeten de industrielanden specifieke importquota voor Russische goederen intrekken. Tsjoebais maakte in Denver duidelijk dat Rusland graag wil toetreden tot de WTO maar “niet tegen elke prijs”.

Tsjoebais toonde zich zeer tevreden dat Rusland in Denver mocht deelnemen aan de 'Top van de Acht'. Hij gaf aan dat Moskou niet zwaar tilt aan het feit dat het is uitgesloten van een deel van het economisch overleg van de Groep van zeven industrielanden (G-7), waarbij het gaat over zaken als het economisch beleid in de rijke landen en de verhouding van de belangrijkste wisselkoersen. “Onze houding is erg pragmatisch, wij proberen niet mee te praten over kwesties die buiten onze invloed liggen”, aldus Tsjoebais.

De Russische vice-premier toonde zich optimistisch over de ontwikkeling van de Russische economie. Het optimisme werd afgelopen weekeinde gedeeld door de Amerikaanse minister van Financiën. Hij sprak van een “bemoedigend beeld” van de Russische economie.

Tsjoebais wees erop dat het parlement inmiddels in eerste lezing heeft ingestemd met de belastinghervorming, die van groot belang is om overeenkomstig de afspraken met het IMF de begroting op orde te krijgen. Hij zei verder dat een volledige convertibiliteit van de roebel “niet ver weg” meer is. Momenteel is de roebel in Rusland zelf vrij inwisselbaar, maar niet in het buitenland. Tsjoebais wees verder op een recente tienjarige obligatielening van twee miljard dollar, die op de internationale markten zeer gunstig is ontvangen.

    • Juurd Eijsvoogel
    • Hans Buddingh'