Zwaluwspuug

Naar aanleiding van het artikel 'Zwaluwspuug en Kaviaar, moeizame regulering van handel in wilde dieren', geschreven door Frans van der Helm (W&O, 7 juni), wil ik u er bij deze op wijzen dat noch het WNF, noch de Nederlandse regering bij monde van minister Van Aartsen duidelijk 'nee' zegt tegen de handel in ivoor.

Het WNF heeft zich ook in 1989 bij het ingaan van het verbod op handel in ivoor niet sterk gemaakt voor een permanent verbod, waardoor de lobby om de handel te heropenen de kans kreeg.

De Nederlandse delegatie de afgelopen week in bespreking in Harare, Zimbabwe, heeft alle ruimte gekregen om in te gaan op de wens van Zimbabwe, Botswana en Namibië om de handel in ivoor weer te openen: Nederland zal zich niet verzetten tegen de zogenaamde 'downlisting' van de olifant van appendix I naar appendix II. Dat betekent in goed Nederlands dat in principe handel in ivoor en jacht op olifanten weer mogelijk wordt. Wel wil men dat 'voorlopig' handel in ivoor wordt verboden of aan strikte banden wordt gelegd. Het blijkt nu dat een dergelijk standpunt tot compromissen leidt die, tegen de verwachting in, een einde hebben gemaakt aan de 'Ivory Ban': meerdere Zuidafrikaanse landen hebben toestemming gekregen hun ivoorreserve te verkopen.

De lobby tegen het westerse 'eco-kolonialisme' wordt echter niet vooral door Afrikanen gesteund, maar gestuurd en gevoed vanuit Europa, met name vanuit Engeland en vanuit Amerika, door de jagers-elite. In het BBC Wildlife Magazine van juni is daarover informatie te vinden. Het is schokkend dat juist vanuit de hoek van de natuurbescherming Westerse zakelijke belangen en de plezierjacht worden gediend.

    • Maartje van Westerop