Woordvoerster Chirac: 'Rusland geen volledig lid van G-7'

DENVER, 21 JUNI. Er is een “consensus” binnen de G-7, de top van wereldleiders, tegen volledig lidmaatschap van Rusland. Dat heeft de woordvoerster van de Franse president Chirac gisteren gezegd. Gisteren is in de Amerikaanse stad Denver de jaarlijkse ontmoeting van de G-7 begonnen.

Volgens de woordvoerster zijn de huidige leden van de G-7 het er over eens dat zij “door moeten gaan met ontmoetingen zonder Rusland erbij over economische en financiële aangelegenheden”.

Ook Japan stelt zich behoedzaam op met betrekking tot volledig Russisch lidmaatschap van de G-7, volgens sommige waarnemers mede door een territoriaal conflict dat het met Moskou heeft. Een woordvoerder van de Japanse premier, Ruyutaro Hashimoto, zei dat “het waarschijnlijk nog enige tijd duurt voordat Rusland volledig is geïntegreerd in het internationale financiële systeem”. Japan en Rusland betwisten de Koerilen, een eilandengroep tussen beide landen. Hashimoto had er eerder deze week nog op gewezen dat hij groot belang hecht aan de oplossing van dit conflict. De Russische president, Jeltsin, heeft inmiddels een gesprek gevoerd met Hashimoto maar volgens een woordvoerder van Jeltsin ging het daarbij niet of nauwelijks over de Koerilen. “We kunnen er niet van uit gaan dat dit probleem vandaag, morgen, of in de nabije toekomst wordt opgelost”, zei een Japanse regeringsfunctionaris.

Voordat de ontmoeting in Denver begon zei president Clinton dat “Rusland er volledig bijhoort” bij de top van dit jaar. Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben het ook steeds over de 'Top van Acht' om de volledige deelname van Rusland te onderstrepen. Clinton noemde het gisteren “een moment van grote hoop voor de gehele wereld” dat Rusland nu een “partner” geworden is. Op het diner dat dat aan de ontmoeting voorafging kreeg Jeltsin als eerbetoon als eerste het woord. Rusland neemt overigens niet deel aan de discussie tijdens de top over economische aangelegenheden, die voor vanmiddag op het programma staat.

Voordat de top gisteren begon, kondigde president Clinton al aan dat Rusland lid wordt van de zogeheten Club van Parijs, die zich bezighoudt met de schulden van vooral landen in de Derde wereld. In een verklaring liet de Club weten dat de onderhandelingen met Rusland rond zijn, maar dat de toetreding nog formeel moet worden geratificeerd door alle leden van de organisatie. Voor Rusland is lidmaatschap van de Club mede van belang omdat het zo kan proberen om een deel van het geld terug te krijgen dat de voormalige Sovjet-Unie aan haar bondgenoten in de Derde wereld uitleende.

Tijdens een eerste bijeenkomst van de wereldleiders zou vooral de kwestie-Bosnië aan de orde komen. Een groot aantal Europese leiders vreest dat het daar opnieuw tot een oorlog komt, als het mandaat van de vredesmacht Sfor volgend jaar afloopt. Een regeringsfunctionaris die anoniem wilde blijven, zei gisteren dat er in de concept-slotverklaring van de top van Acht nog maar een passage tussen haakjes staat, die over Bosnië. In gesprekken met de andere wereldleiders zou president Clinton hebben onderstreept dat het er nu op aankomt voorwaarden te scheppen waaronder de Sfor-troepen zich vreedzaam volgens schema kunnen terugtrekken, zonder dat dit tot nieuwe vijandelijkheden in Bosnië leidt. (AFP, AP, Reuter)