Wetswijziging van kabinet; Hogere straf voor deelname aan bende

DEN HAAG, 21 JUNI. De maximumstraf voor deelname aan een criminele organisatie wordt verhoogd van vijf tot zes jaar en de bijbehorende geldboete gaat omhoog van 25.000 naar 100.000 gulden.

Dat staat in een wetsvoorstel voor wijziging van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht (deelneming aan een criminele organisatie) dat minister Sorgdrager (Justitie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor leiders van een criminele organisatie zal de gevangenisstraf met een derde worden verhoogd tot maximaal acht jaar.

Minister Sordrager liet vorige maand naar aanleiding van het proces tegen Johan V., alias De Hakkelaar, al weten dat zij een verhoging van de strafmaxima wilde voor de handel op grote schaal in softdrugs.

Het kabinet vindt dat de straffen voor deelname aan een criminele organisatie omhoog omhoog moeten gaan “vanwege de bedreiging die van de georganiseerde misdaad uitgaat”. Criminele organisaties zijn volgens het kabinet in staat met illegale activiteiten “enorme winsten te maken waardoor zij niet te negeren machtsfactoren in de samenleving worden”.

Juist deze week ontstond commotie rond de toepassing van artikel 140 naar aanleiding van de arrestatie van honderden personen gedurende de Eurotop in Amsterdam. De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) eist een grondig onderzoek door een onafhankelijke organisatie naar de behandeling van de arrestanten en de juridische grond van alle arrestaties die tijdens de Eurotop werden verricht.

Vice-premier Dijkstal noemde het gisteren na afloop van het kabinetsberaad “bizar” dat het kabinet juist deze week een voorstel deed tot aanscherping van de strafmaat voor deelname aan een criminele organisatie. Sorgdrager en Dijkstal moeten zich volgende week in de Tweede Kamer verantwoorden voor het optreden van politie en openbaar ministerie tijdens de top.

De verhoging van de strafmaat voor deelname aan een criminele organisatie heeft een belangrijk neveneffect. De hogere geldboete maakt een strafrechtelijk financieel onderzoek mogelijk bij mensen die worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, maar daar niet zelf de leiding van hebben. Op die manier kan justitie meer onderzoek doen naar onrechtmatig verkregen vermogen.