Studenten mogen niet langer kiezen; Ritzen bereikt akkoord OV-kaart

DEN HAAG, 21 JUNI. Minister Ritzen (Onderwijs) heeft gisteren een principe-akkoord bereikt met de Nederlandse Spoorwegen en met de bedrijven in het stads- en streekvervoer over een nieuwe OV-studentenkaart.

De huidige studenten behouden hun week- of weekeindkaart. Het nu geldende contract, dat zou aflopen op 1 oktober 1998, wordt met twee maanden verlengd. Nieuwe studenten met recht op studiefinanciering krijgen daarom ook tot 1 januari 1999 een OV-kaart, waarbij zij kunnen kiezen tussen een week- of weekeindkaart. Per 1 januari 1999 zal de mogelijkheid om te kiezen vervallen. Het nieuwe contract voorziet in een 'uitkaart' voor studenten die op kamers gaan wonen en een 'thuiskaart' voor studenten die bij hun ouders wonen. De uitkaart is aantrekkelijker dan de bestaande weekeindkaart, aldus Ritzen. Met de uitkaart kunnen de studenten op vrijdagavond een uur eerder 'gratis' reizen. Bovendien geldt de uitkaart doordeweeks als kortingskaart - in alle spitsuren. Met de thuiskaart kunnen studenten juist gratis reizen door de week en in het weekeinde met korting.

Het nieuwe contract voorziet in een kaart voor circa 475.000 studenten, waarvoor de vervoersbedrijven per jaar een bedrag krijgen van in totaal 570 miljoen. De huidige OV-kaart kost op jaarbasis 900 miljoen gulden en in het regeerakkoord van het kabinet is afgesproken dat de nieuwe OV-studentenkaart per jaar niet meer dan 400 miljoen gulden mag kosten.

De onderhandelingen over een nieuwe OV-kaart, die moeizaam verliepen, raakten tegen het einde van deze week in een stroomversnelling. Minister Ritzen sprak gisteren in een toelichting over “een resultaat uit de hogedrukpan”. Hij wees erop dat het kabinet er uiteindelijk nog 170 miljoen extra heeft bijgedaan.

Bestuursvoorzitter R. den Besten van de Nederlandse Spoorwegen (NS) toonde zich namens de vervoersbedrijven content met het bereikte onderhandelingsresultaat. De OV-studentenkaart is het allergrootste contract dat de NS hebben.

Anderzijds had Den Besten wel zijn twijfels over contracten voor de korte termijn. Het nieuwe contract eindigt op 31 december 2002. Om de grote toevloed van studenten en scholieren te kunnen verwerken, hebben de vervoersbedrijven - en vooral de NS - indertijd bij de invoering van de OV-studentenkaart grote investeringen gedaan in materieel dat toch zeker zo'n dertig jaar meemoet.

Ritzen vertrouwt erop dat de Tweede Kamer het bereikte akkoord zal steunen. Het akkoord bevat een 'proviso'. De overeenkomst is gesloten “behoudens bezwaar van de Staten-Generaal”.