Stonewashen

Kunnen de milieufreaks hun modieus 'gestonewashed' spijkerbroek eindelijk met gerust hart aanschieten? Na het lezen van het artikel van Bram Pols 'Biotechnologie voor spijkerbroeken' (30 mei), zou je haast denken van wel. Maar is het wel zo?

Het in het artikel besproken nieuwe Deense stonewashingsprocédé, gebaseerd op het gebruik van het enzym laccase, zal een milieuvriendelijk alternatief betekenen voor de tot nu toe toegepaste methode, waarbij puimsteen en chloor onontbeerlijk waren - “geen van beide een pretje voor het milieu”. Dat klopt uiteraard. En dat de toegepaste enzymen die makkelijk op de natuurlijke wijze zijn af te breken, geen gevaar voor het milieu zouden gaan opleveren, klinkt ook plausibel. Wat echter te denken van het 'chemische hulpje' in de vorm van een broomverbinding waarvan de naam voorlopig nog door het Deense bedrijf geheim wordt gehouden?

Het imago van het meer in de milieuvriendelijke richting opgeschoven technologische proces zou vollediger zijn, wanneer er aangegeven werd of thans alles pluis is met het geheime 'chemische hulpje'. Wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het gesloten watersysteem, het hergebruik van de broomverbinding en/of van een succesvolle zuivering van het procesafvalwater, voordat het op het riool of op het oppervlaktewater geloosd mag worden?

Waarom eigenlijk zoveel drukte om die broomverbindingen? Sommige van deze stoffen, zoals bromiden en bromaten aanwezig in het oppervlaktewater, zijn geen pretje voor de drinkwaterbedrijven die het oppervlaktewater als grondstof gebruiken en de goede kwaliteit van ons drinkwater moeten garanderen. Er moet immers voor worden gewaakt dat de bromaatconcentratie de aanbevolen richtwaarde niet overschrijdt (bromaat wordt door de WHO als genotoxisch carcinogeen beschouwd). Om dit doel te bereiken is men soms genoodzaakt de additionele (dure?) zuiveringstechnieken toe te passen. Dus, het liefst geen lozingen van broomverbindingen op het oppervlaktewater.

Mocht men de nieuwe stonewashing-methode in Nederland willen introduceren dan zou de geheime 'broomcode' gebroken moeten worden.

    • Drs. Ewa van den Bergen-Makala