Stellingen

Illusie is niet een andere kijk op realiteit, maar de enige manier van leven.

E. VAN BRACHT, Technische Universiteit Delft

Het onvoorstelbare is onuitvoerbaar.

H.A.L. CORSTJENS, Technische Universiteit Delft

Tijdens het schillen neemt ook de grootte van de in de zak resterende aardappelen af.

R. DELFOS, Technische Universiteit Delft

De hoge prijs van eco-produkten strookt niet met het principe dat de vervuiler betaalt.

E.P. SCHOKKER, LU Wageningen

Door aan de recent geïntroduceerde term zonkracht geen eenheid toe te kennen wordt Newton geen eer aangedaan.

J. VERAART, Rijksuniversiteit Limburg

Een proefschrift is een kaal verhaal, geen plot, geen held en 't kost veel geld.

J.G.C. WOLKE, Katholieke Universiteit Nijmegen

Maatschappelijke waardering en erkenning van de manier van werken en leven die door vrouwen als wenselijk wordt geacht, betekent een wezenlijker vorm van emancipatie dan het drammerig streven tot een vervulling door vrouwen van 50 procent door mannen gedomineerde functies, niet in het minst omdat het laatste suggereert dat dergelijke, 'mannelijke' functies eigenlijk maatschappelijk superieur zijn.

R.S. SCHRIJVER, Universiteit Utrecht

Er gaat meer boven onze pet dan eronder; dit geldt zeker voor de vestibulogie.

A. MEULENBROEKS, Rijksuniversiteit Limburg

De invoering van een “kwaliteitssysteem” in bedrijven en instellingen is geen waarborg voor het leveren van kwaliteit.

D.M.A.E. JONKERS, Rijksuniversiteit Limburg

Dat werkende ouders (gedeeltelijk) voor de opvang van hun kinderen moeten betalen, is niet meer dan redelijk. Maar dat er onvoldoende plaats is om kinderen van werkende ouders op te vangen, is een probleem dat de overheid zich zou moeten aantrekken.

M.I. VELDT, Katholieke Universiteit Brabant

De vragen “Is de mens een machine?” en “Is het in principe mogelijk een machine te bouwen die niet van een mens te onderscheiden is?” worden soms onterecht verward. Het antwoord op de eerste vraag luidt “Nee”, op de tweede vermoedelijk “Ja”.

W.P. BERGSMA, Katholieke Universiteit Brabant