Schuldsanering

Minister Melkert (Sociale zaken) legt de laatste hand aan een nieuw wetsvoorstel over het terugbetalen van problematische schulden. Dit wetsvoorstel, dat in de plaats komt van de faillissementswet, zal binnenkort aan het kabinet worden voorgelegd. Het vorige wetsvoorstel is anderhalf jaar in de Eerste Kamer blijven liggen.

Uitgangspunt blijft dat mensen die problemen hebben met de terugbetaling van schulden, bij de rechter een schuldsanering kunnen aanvragen. Als de rechter akkoord gaat, moeten betrokkenen maximaal drie jaar zien rond te komen met 90 procent van de bijstandsnorm. Daarna kunnen zij weer met een schone lei beginnen.

    • Marcella Breedeveld