Rijnders (8)

Van harte ben ik het eens met de ingezonden brief van F. Wijbrans. Gerardjan Rijnders wentelt zich met welbehagen in een beerput van de geest en is er nog trots op ook.

Jan Wolkers was in zijn boeken op het gebied van seks ook niet de meest ingetogene. Maar als natuurliefhebber en in zijn kunst laat hij zien wel degelijk oog te hebben voor het mooie en schone wat er om ons heen is. Dat mis ik in het gesprek met Rijnders. Alles is gericht op de lagere instincten van de mens, terwijl seks ook heel mooi kan zijn. Redactie, bespaar ons alstublieft dergelijke paginalange lectuur, die hoort thuis in schunnige blaadjes.

    • C. Wesselius-Rengerten