Rijnders (7)

Met grote instemming de ingezonden brief van F. Wijbrans gelezen betreffende het interview met Rijnders. De diepe minachting die Rijnders toont voor de gevoelens van zijn moeder, heeft mij geschokt. Wie beleeft aan een dergelijk interview nu eigenlijk plezier? Er is al genoeg rauwe platheid in het dagelijkse leven, zonder dat het zonodig ook nog zwart op wit gedrukt moet worden!

    • H.J. Sieling-De Bruin