Rijnders (4)

De NRC schijnt mee te lopen in de menigte die vrije seksuele lustbeleving als Hoogste Go(e)d proclameert. Althans dat concludeer ik uit het feit dat NRC Handelsblad zich in een paginagroot artikel wentelt in de erotische details van het leven van Gerardjan Rijnders.Terwijl ik de onsmakelijke en homoseksuele aspecten ervan hier buiten beschouwing laat, plaats ik kanttekeningen bij deze proclamatie.

Hiermee wil ik een pleidooi houden voor een grotere bescheidenheid in de media op het gebied van vrije ongeremde lustbeleving. Hoewel de christelijke traditie steeds verder afbrokkelt, blijft er veel voor te zeggen het leven te zien als een strijdperk waarin grotere rechtvaardigheid en menselijkheid bevochten moeten worden in plaats van als een strijdperk waarin vrije lustbeleving het einddoel is. Bovendien, zolang het fenomeen liefde nog zo vaag en weinig onderzocht is, zie ik niet in waarom er zo hoog van de toren moet worden geblazen over pure lustbeleving.

Wat homoseksualiteit betreft, ten slotte, de oorzaak daarvan zie ik persoonlijk vooral in het niet accepteren van 'zachte' gevoelsuitingen van jongens met name op jonge leeftijd, hoewel ook genetische factoren in sporadische gevallen wellicht niet uit te sluiten zijn. Wanneer jongens en mannen ook kwetsbaar en gevoelig mogen en kunnen (!) zijn, is mijns inziens het einde van de homoseksualiteit in zicht.

    • Lottie Merkus-Van Zwol