PvdA en D66: verbeter nieuwe OV-studentenkaart

DEN HAAG, 21 JUNI. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil de tijd tot 1 november 1998 gebruiken om uit te vinden of de nieuwe OV-studentenkaart kan worden verbeterd. Dat zegt het Tweede-Kamerlid P. Rehwinkel in een reactie op het principe-akkoord, dat minister Ritzen (Onderwijs) gisteren met de Nederlandse Spoorwegen en de bedrijven in het stads- en streekvervoer heeft bereikt.

De PvdA vindt dat het nieuwe contract “enigszins tegemoetkomt” aan de problemen van een verplichte uit/thuiskaart “omdat de uitkaart aantrekkelijker is dan de huidige weekeindkaart.” Zo is de nieuwe uitkaart geldig tijdens alle spitsuren en kunnen studenten met zo'n kaart vrijdag al vanaf 18.00 uur 'gratis' in de trein stappen.

Het liefst ziet de PvdA dat studenten kunnen blijven kiezen tussen week- of weekeindkaart. In het nieuwe contract kunnen studenten niet kiezen welke kaart ze willen hebben. Het contract kan wel met zo'n keuzemogelijkheid worden uitgebreid, maar dat kost 90 miljoen gulden per jaar extra. De beslissing over een uitbreiding van het contract moet voor 1 augustus 1998 worden genomen. Tot die tijd kan de Kamer dus op zoek naar dat extra bedrag, aldus de PvdA.

Regeringsfractie D66 is redelijk tevreden. Voor de huidige studenten verandert er niets, en voor de nieuwe studenten kan alsnog de keuzevrijheid worden ingevoerd, aldus het Kamerlid B. Bakker. D66 wil de formatie van een nieuw kabinet aangrijpen om het contract “aan te plussen”. De derde regeringsfractie, de VVD, was niet voor commentaar bereikbaar.

Oppositiepartij CDA is uiterst kritisch over de nieuwe OV-studentenkaart. “Minister Ritzen heeft gekozen voor de weg van de minste weerstand”, aldus het Kamerlid A. Lansink. Voor de huidige studenten houdt Ritzen de kaart in stand, maar toekomstige studenten krijgen verplicht een uit- of thuiskaart. Op termijn leidt dat tot rechtsongelijkheid, zegt Lansink. “Het raakt een toekomstige groep studenten die nu nog niet zullen protesteren.” Het CDA is wel blij dat de huidige studenten tot het einde van hun studie kunnen blijven kiezen tussen een week- of weekeindekaart.

Lansink vindt dat nu nog geen besluit moet worden genomen. Hij wil de kwestie betrekken bij het debat over de toekomst van de studiefinanciering, dat inmiddels is begonnen.

GroenLinks wil nog voor het reces een spoedebat met minister Ritzen (Onderwijs). De Kamer gaat na volgende week met vakantie. De partij is van mening dat het nieuwe systeem “oude” en “nieuwe” studenten ongelijk behandelt.