Perpetuum Mobile

Het is komisch om te zien hoe de politiek haar eigen perpetuum mobiles lijkt te creëren.

Ik citeer het Kamerlid Van Zijl in NRC Handelsblad van 14 juni: “Arbeid wordt een schaars goed. Een ongewenste ontwikkeling, want een gematigde loonontwikkeling is de beste garantie voor het creëren van banen.” Wat is hier de doelstelling, het creëren van banen in een gespannen arbeidsmarkt? Doelt Van Zijl misschien op specifieke segmenten in de arbeidsmarkt, of is “creëren van banen” gewoon Haags jargon voor economische groei geworden?

Of is banencreatie echt een politiek perpetuum mobile geworden?