OZB (2)

Het Waterschap Rijn en IJssel heeft besloten de tarieven te verlagen met 20 procent. De tariefsverlaging is een direct gevolg van de hertaxatie van onroerend goed in het gebied van het waterschap. Het schap zou door de opwaardering van de gebouwde eigendommen te veel inkomsten krijgen.

Door de recente herwaardering is de waarde van het onroerend goed in het gebied Rijn en IJssel met gemiddeld 23 procent gestegen.

Het bestuur besloot in maart van dit jaar al de tarieven te verlagen als de waardestijging van het onroerend goed meer dan 20 procent zou zijn. De verlaging van de tarieven geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 1997.

    • Marcella Breedeveld