NOS-Journaal

De 'Haagse Staat' van 9 juni maakt gewag van een optreden van VVD-fractievoorzitter Bolkestein. Het betreft hier ongecheckte en onjuiste informatie. Pertinent onjuist is de zinsnede: 'Dus stond die avond een cameraploeg van de NOS stand-by op het podium van de Maaspoort om de fractieleider live in het Journaal te prikken'. Het Journaal zendt nooit speeches van politici rechtstreeks uit. Het onderwerp VVD stond ook niet gepland voor het acht uur Journaal.

    • Coörd. Parl. Red.Nos-Journaal
    • Herman Dirk