Nieuw biljet van tien gulden

AMSTERDAM, 21 JUNI. Nederland krijgt een nieuw biljet van 10 gulden. Het wordt op 2 juli gepresenteerd en komt kort daarna in omloop. Het biljet vervangt het huidige 'Frans Hals'-biljet van 10 gulden, het laatste van de oude 'erflater'-serie. Het nieuwe tientje zal geen lang leven beschoren zijn. De bedoeling is dat in het jaar 2002 de euro, de Europese munt, in omloop komt.