Multihouse voert boze twist met aandeelhouders

Boze aandeelhouders van Multihouse bespraken gisteren een bod van 70 cent op de aandelen. Het bedrijf vroeg in april uitstel van betaling na een claim van 173 miljoen gulden.

GOUDA, 21 JUNI. Na vier uur verhit debat kon of wilde voorzitter jhr. mr. F. Sickinghe van de raad van commissarissen van het in surséance van betaling verkerende Multihouse zich niet langer beheersen: “Ik heb uw tactiek goed door”, beet hij directeur drs. P. de Vries van de belangenvereniging VEB van beleggers toe. “Deze aandeelhoudersvergadering ontaart in een Amerikaans kruisverhoor. Dit heb ik in mijn lange carrière nog niet mee gemaakt.”

De ergernis van Sickinghe was begrijpelijk. Op de aandeelhoudersvergadering kwam gisteren een bod aan de orde van 70 cent per aandeel Multihouse. Schamel in de ogen van de verzamelde beleggers. Bij gebrek aan grote aandeelhouders trok VEB-directeur De Vries de vergadering naar zich toe. Begeleid door applaus na elke verbale aanval betoogde hij onder meer dat twee gerenommeerde partijen die geïnteresseerd waren in overname geen eerlijke kans hebben gekregen het bod van 70 cent dat eind mei van dit jaar werd gedaan door het automatiseringsbedrijf Sanderink te overtreffen.

In een ruim zes uur durende uitputtingsslag moest de raad van bestuur van Multihouse, geflankeerd door twee van de drie commissarissen (professor dr. W. Fortuyn was afwezig) en juridisch adviseur mr. M. Josephus Jitta strijden voor elk punt op de agenda, met wisselend succes. De jaarcijfers werden niet goedgekeurd, een voorgestelde statutenwijziging (ten behoeve van ondermeer omzetting in een BV) alleen onder voorbehoud. Het lage bod had veel aandeelhouders in een baldadige stemming gebracht. “Wat is het toch een ballentent”, verwoordde één van hen de gevoelens. “Ik ga hier niet op in. Dan neem ik nog liever mijn verlies.”

De schadeclaim van april was ingediend door een samenwerkingverband van Nutsbedrijven die deze schade menen te hebben geleden door de mislukte invoering van een klanteninformatiesysteem van Multihouse. Mutihouse wees de claim als 'exorbitant' van de hand, vroeg desondanks surséance van betaling aan en kwam later met de nutsbedrijven tot een schikking van de claim voor 5,9 miljoen gulden.

Bestuurvoorzitter R. Geers van Multihouse betoogde gisteren opnieuw dat de surséance onafwendbaar was. “Bij elke klant waar we kwamen moesten we eerst tien minuten praten over de claim”, illustreerde hij de onwerkbare situatie. De uitstroom van personeel beliep volgens hem dagelijks een handvol mensen en zonder een snelle overname zou Multihouse verloren zijn geweest.

Geers meent ook na de surséance het best mogelijke resultaat uit het vuur te hebben gesleept. “Met je rug tegen de muur en het mes op de keel was 70 cent het maximum haalbare”, aldus Geers.

Volgens zijn collega bestuurslid F. van der Feltz stonden aanvankelijk omstreeks 22 belangstellenden (“vrijwel de gehele branche”) voor Multihouse op de stoep. Uiteindelijk bleek dat alleen met Sanderink snel zaken konden worden gedaan. Kandidaten die later alsnog belangstelling toonden wilden Multihouse geen vrijblijvend boekenonderzoek meer toestaan. Onbegrijpelijk, meent De Vries, die betoogde dat een hoger bod zonder veel vertraging een kans had kunnen krijgen.

De gemoederen liepen gisteren hoog op. “Het arrogante optreden van de mensen achter die groene tafel werkt als een boomerang op ze terug”, aldus één van de aandeelhouders toen een cijfermatige vraag niet afdoende werd beantwoord. “Als u de nutsbedrijven met eenzelfde air bent tegemoet getreden is het me duidelijk wat er is mis gegaan.”

Vanachter 'de groene tafel' werden verwijten teruggekaatst. “U maakt een overname door Sanderink er bepaald niet makkelijker op”, constateerde commissaris Sickinghe toen De Vries de statutenwijziging leek te gaan blokkeren.

“Daarmee brengt u het faillissement van Multihouse een stap dichterbij.” Deze opmerking ontlokte luid applaus. “Dat u daarvoor durft te klappen is beschamend”, reageerde Sickinghe.

Bewindvoerder mr. A. Slot wees erop dat in de zaal gedupeerde werknemers aanwezig waren wiens gezin en toekomst op het spel staan. Daarop toonde een van de aandeelhouders berouw namens de joelende beleggers; het applaus was niet bedoeld om een faillissement toe te juichen, zei hij.

Pagina 19: Waarde ver de diepte in

Bewindvoerders, raad van bestuur en adviseurs van Multihouse betoogden gisteren dat een faillissement onafwendbaar zal zijn als niet voor het einde van deze maand 95 procent van de aandeelhouders het bod van Sanderink accepteert. Slot liet zich somber uit over de kans dat dit zal gebeuren. De waarde van Multihouse, bij de presentatie van de jaarcijfers in maart van dit jaar nog ruim vijftig miljoen, is door het bod van Sanderink teruggeschroefd tot acht miljoen gulden. Aandeelhouders voelen zich “met een kluitje in het riet gestuurd”, aldus een van hen.

Behalve de hoogte van het bod stelde De Vries ook de zijns inziens gebrekkige informatievoorziening van het bestuur van Multihouse aan de kaak. Hoe is het mogelijk, vroeg hij zich af, dat Geers eind maart een bescheiden positief resultaat vergezeld liet gaan van zonnige perspectieven, terwijl drie weken later surséance werd aangevraagd. Geers hield vol dat de omstandigheden na presentatie van de cijfers snel zijn verslechterd.

“Ik dacht toen nog dat het de nutsbedrijven niet te doen was om de nek van de onderneming”, zei hij. “Maar drie weken geleden bleek men die nek toch te willen omdraaien.” Ook zag Multihouse begin april een 'gigantische opdracht' aan zich voorbij gaan en trok ook kandidaat voor participatie in het bedrijf zich onverwacht terug.

    • Michiel van Nieuwstadt