Massa-arrestaties

Rechtbankpresident Gisolf noemt de massa-arrestaties in Amsterdam onrechtmatig: 'Het strafrecht kent geen groepsaansprakelijkheid' (NRC Handelsblad, 18 juni). Het strafrecht werkt inderdaad met individuele verdenking en dat is een principe van onze rechtsstaat.

Mij heeft het altijd verbaasd dat de razzia na 1945 nog is toegepast. Zigeunerkampen die massaal werden en worden overvallen, burgemeester Van den Berg van Vaassen die ooit bulldozers dwars door woningen stuurde, helikopters boven afgegrendelde Molukkerwijken met als boodschap uit de luidsprekers: 'Ramen en deuren sluiten, anders schieten we'.

Dit zijn enkele voorbeelden van het toepassen van collectieve verdenking, alle van na 1945! Vraag bijvoorbeeld de bewoners van het woonwagenkamp in Dordrecht hoe de groepsaansprakelijkheid bevalt; daar is de razzia onlangs nog toegepast: de ramen van onschuldigen werden door de politie geramd en iedereen werd naar buiten gesleurd. En nu in Amsterdam. Niet de gearresteerde boe-roepers en cafébezoekers, maar de toepassers van deze methode zijn een gevaar voor de rechtsstaat.

    • Mr. H.J. Tromp