Kabinet bezorgd over micro-chips bij eeuwwisseling

DEN HAAG, 21 JUNI. Het kabinet maakt zich grote zorgen over dreigende fouten die in het jaar 2000 in een groot aantal computersystemen en installaties zullen optreden. Het zal daarom samen met het bedrijfsleven een platform oprichten dat het 'millennium-vraagstuk' moet gaan aanpakken.

Dat heeft vice-premier Dijkstal gisteren bekend gemaakt na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad. Dijkstal zei dat de kosten voor overheid en bedrijfsleven tot grote hoogte kunnen oplopen, als in 2000 computers en installaties die gebruik maken van microchips niet meer goed functioneren.

De vice-premier noemde geen cijfers, maar deskundigen schatten dat bedrijfsleven en overheid tientallen miljarden guldens zullen moeten uittrekken voor het herprogrammeren van allerlei apparatuur, variërend van computers, tot liften en watertorens.

Deze apparaten dreigen massaal uit te vallen doordat microchips twee cijfers gebruiken voor de aanduiding van een jaar. Het jaar 1901 wordt zo hetzelfde voorgesteld als 2001, namelijk door 01.

Dijkstal noemde gisteren als voorbeelden van ernstige gevolgen het uitvallen van de elektriciteit in het hele land of het niet meer werken van infuus-apparatuur in ziekenhuizen.

Kabinet en bedrijfsleven gaan nu in navolging van andere landen een 'millennium-platform' opzetten, dat moet zorgen dat bedrijfsleven en overheid zich beter van het probleem bewust worden.Ook moet het platform ervoor zorgen dat kennis over het millennium-probleem wordt uitgewisseld.

Daarnaast wil het kabinet bij de overheid de problemen inventariseren. Het gaat daarbij zowel om departementen als provincies, gemeenten en zelfstandige bestuursorganen.

De departementen zullen ook organisaties aanspreken die maatschappelijke functies vervullen, zoals openbaar-vervoerbedrijven en nutsbedrijven. Staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken) schatte eind vorig jaar de kosten van het aanpassen van apparatuur van de overheid op hooguit 300 à 500 miljoen gulden. Deskundigen noemden dat toen een lage schatting.