Japan bekijkt samen met VS deregulering

DENVER, 21 JUNI. De Verenigde Staten worden nauwer betrokken bij de deregulering van de Japanse economie, waardoor belangrijke marktsectoren sneller kunnen worden geopend voor buitenlandse concurrentie, zo is gisteren in het Amerikaanse Denver bekend geworden.

Dat akkoord tussen de VS en Japan werd bereikt aan de vooravond van de Top van de Acht in Denver. Gisteren tekenden de VS en de EU het vorige week reeds bereikte akkoord waarbij beide elkaars testen voor de certificatie van technische apparatuur erkennen. Het gaat hierbij om een Europees-Amerikaanse handelsstroom van in totaal 50 miljard dollar.

Volgens de Amerikaanse handelsvertegenwoordigster Barshefsky kan Washington door het akkoord met Japan in dat land het tempo van de deregulering 'bevorderen'. Berichten van gisteren als zou Japan zijn markten al openen voor Amerikaanse telecommunicatie waren dus prematuur. Het gaat bij het nu gesloten akkoord wel om met name om de telecommunicatie, de bouwsector en de financiële dienstverlening. De Japanse premier Hashimoto heeft deregulering tot prioriteit verheven. Buitenlandse bedrijven krijgen zo een kans, terwijl tegelijkertijd Japanse bedrijven concurrerender worden.

Volgens handelsvertegenwoordigster Barshefsky speelt Washington met het akkoord in op het beleid van de Japanse regering. In de praktijk komt het erop neer dat Amerikaanse regeringsfunctionarissen de komende maanden regelmatig met hun Japanse collega's zullen overleggen over de wijze waarop en het tempo waarin de deregulering vorm krijgt. Voordat de markten daadwerkelijk opengaan moeten de dereguleringsvoorstellen eerst zijn afgerond en ingevoerd. Barshefsky sprak van een “nieuwe weg” die nu met Japan wordt ingeslagen.

Het akkoord lijkt mede bedoeld om de Amerikaanse zorg over het groeiende Japanse handelsoverschot enigszins weg te nemen. De handelsverhoudingen tussen de VS en Japan waren gisteren een belangrijk onderwerp in een bilateraal overleg in Denver van de Amerikaanse president Clinton en premier Hashimoto.

De VS en de EU tekenden in Denver het een week eerder bereikte akkoord over wederzijdse erkenning van testen voor certificatie van technische apparatuur. Het gaat volgens een gisteren gegeven toelichting onder meer om informatietechnologie, telecom-apparatuur, medische aparaten en farmaceutische produkten.

Nu moeten producten vaak in de VS en de EU dezelfde soort testen ondergaan, waardoor bij introductie van producten en handelstransacties grote vertragingen ontstaan. Volgens Barshefsky kan het akkoord, waarover bijna vier jaar is gesproken, midden volgend jaar in werking treden. Europees Commissaris Brittan gaf gisteren aan dat de EU bekijkt of de overeenkomst met andere producten kan worden uitgebreid. De EU wil met andere landen soortgelijke overeenkomsten sluiten.

    • Juurd Eijsvoogel
    • Hans Buddingh'