Istanblue

Anil Ramdas draagt met zijn interview met de Berlijnse jazz-zangeres Özay Fecht (Z 7 juni) voorbeeldig bij aan het doen verdwijnen van stereotiepe vooroordelen over Turkse mensen in het algemeen en Turkse vrouwen in het bijzonder.

De meeste lessen trekken we uit zijn openhartige commentaren over het soms vastgeroeste denken inzake beeldvorming en vanzelfsprekendheden over de Turkse bevolkingsgroep, wat hij zelf met een scherpe analyse weerlegt. De integratie groeit als de positieve en neutrale berichtgeving dit proces ondersteunt. Door het gevoel begrepen en geaccepteerd te zijn worden de mensen gestimuleerd. Zo doen ze hun best om goed te presteren en er bij te horen. En dat wederom is een grote winst voor de maatschappij, die de dynamiek van de personen en groepen nodig heeft. Een samenleving waarin de individu als mens met unieke eigenschappen erkend wordt en niet het groepsstempel krijgt is op weg naar de ideale diversiteit.