Groene Hart

In het artikel 'Op bedevaart door het Groene Hart' (NRC Handelsblad, 12 juni) staat in een citaat uit de wandelgids 'Door het Groene Hart' dat “Albert Plesman de uitvinder zou zijn van de term Groene Hart”.

Plesman is echter niet de uitvinder van het Groene Hart, maar van de term Randstad. Hij gebruikte het beeld van een soepbord, met een ring van steden op de rand en een open (en nat) middengebied.

Groene Hart is voor zover ik me kan herinneren, het eerst gebruikt in het rapport De ontwikkeling van het Westen des Lands, van een gelijknamige werkcommissie voor de toenmalige Rijksdienst voor het Nationale Plan (nu Rijks Planologische Dienst), 1958.

    • Dr.Ir. R. van de Waal