Duisenberg en wiskunde

Volgens NRC Handelsblad van 13 juni beweert president Duisenberg van De Nederlandsche Bank: “In de wiskunde rondt men een cijfer tussen 2,9 procent en 3,2 procent af op 3 procent”. De uitspraak van Duisenberg is een volstrekte miskenning van het wezen van de wiskunde.

Meer dan 2000 jaar hebben Pythagoras en/of zijn leerlingen bewezen dat de verhouding tussen de lengten van de schuine zijde en een rechthoekzijde in een gelijkbenige rechthoekige driehoek door geen enkel rationaal getal kan worden voorgesteld.

Meer dan 200 jaar geleden bewees Lambert hetzelfde voor de verhouding van omtrek en middellijn van een cirkel. Dat is het soort zaken waar de wiskunde zich mee bezig houdt en die in het niets verdwijnen wanneer men afrondt. De grove afronding waarover Duisenberg het heeft is iets voor kruideniers en bankdirecteuren.

    • A. Levelt