Doema keurt belastingwet Rusland goed

MOSKOU, 21 JUNI.Tot opluchting van president Jeltsin is het ontwerp voor Ruslands nieuwe belastingwet, die neerkomt op een lastenverlichting voor het bedrijfsleven van 15 tot 20 procent, in beginsel door de Doema, de Russische Tweede Kamer, goedgekeurd.

Hoewel het parlement bij een tweede behandeling na het zomerreces nog vele amendementen wil indienen, noemde Jeltsin het “een grote overwinning” voor hem en zijn regering dat het wetsontwerp niet is teruggestuurd. De nieuwe wet, die alvast als grondslag voor de begroting van 1998 is genomen, zet een streep door 170 van de 200 verschillende heffingen en zou de staat 13 miljard dollar aan inkomsten kosten. “Dat is een significante som voor diegenen die in Rusland investeren”, aldus de president. Jeltsin tekende ook een decreet dat Gazprom verplicht om de gasprijzen voor Russische bedrijven met gemiddeld 40 procent te verlagen op voorwaarde dat zij hun schulden aan Gazprom voor eind dit jaar voldoen.

De hervorming van het belastingsysteem is de spil van Ruslands economische beleid en was tevens de belangrijkste eis van het IMF voor de hervatting van de kredietverlening in mei. Het huidige stelsel is Byzantijns, wordt op grote schaal ontdoken en straft bedrijven die veel omzetten. De toekomstige wet kent lagere tarieven, minder mazen, meer aftrekposten voor bedrijven, twee in plaats van vijf schijven voor de inkomstenbelasting en bijna onbegrensde bevoegdheden voor de fiscale politie. “Het wordt goedkoper om belasting af te dragen dan te ontduiken”, zei vice-minister van Financien Sergej Sjalatov.

De leider van de liberale Jabloko-fractie in de Doema, de macro-econoom Javlinksi, keurt het wetsontwerp af omdat het de lasten zou verschuiven van grote naar kleine ondernemingen. De meerderheid van nationalisten en communisten in de Doema ging opmerkelijk genoeg akkoord met de behandeling van het wetsontwerp dit najaar. Zij staan onder grote druk van Jeltsin, die had gedreigd het parlement te ontbinden als de oppositie zou dwarsliggen.

Behalve de “issue aller issues” (vice-premier Tsjoebais over de belastingwet), wil de regering dat de Doema nog voor de zomer twee andere projecten goedkeurt. Het gaat om het schrappen van 18,8 miljard dollar aan de uitgavenkant van de begroting van 1997 en 5,2 miljard aan sociale voorzieningen. Dinsdag verwierp de Doema echter de bezuiniging op de uitkeringen omdat het “tot sociale onrust en chaos in het land” kan leiden. Hoewel 70 procent van de Russen volgens officiële cijfers recht heeft op bijstand, van pensioenen tot korting op buskaartjes, profiteert slechts 18 procent van de tegemoetkomingen, omdat de staat domweg niet uitkeert.

Over de bezuinigingen op de lopende begroting, waarvan Tsjoebais al heeft gezegd dat die hoe dan ook doorgaan, zijn onderhandelingen gaande. De regering zegt genoegen te nemen met een beperking van de uitgaven met 15 miljard, maar de communisten in de Doema willen slechts verantwoording nemen voor de helft daarvan.

    • Frank Westerman