Compromis over referendum

DEN HAAG, 21 JUNI. Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) heeft een nieuw compromis voorgelegd aan de Tweede Kamer over het referendum.

Daarmee hoopt hij aan de bezwaren van de Tweede-Kamerfractie van de VVD tegen de invoering van het lokale referendum tegemoet te komen. Dijkstal zoekt de oplossing door in de wet de formulering op te nemen dat een referendum zou moeten gaan over besluiten van “algemene strekking”. De definitie van wat dat inhoudt, kan volgens hem aan de gemeenten worden overgelaten. Het zou moeten gaan om besluiten die “de burger direct raken”.