Strengere milieu-eisen voor auto's

ROTTERDAM, 20 JUNI. Auto's zullen vanaf het jaar 2000 moeten voldoen aan veel strengere milieunormen. Daarmee willen de Europese milieuministers de uitstoot van schadelijke stoffen voor auto's met benzinemotoren met 45 tot 50 procent terugdringen. Bij dieselmotoren moet de uitstoot 30 procent lager worden. Daarover bereikten de bewindslieden afgelopen nacht overeenstemming in Luxemburg.

De kosten worden doorberekend in zowel auto- als brandstofprijzen. Tussen 2000 en 2005 zullen de kosten omgerekend ruim elf miljard gulden bedragen voor de olie- en auto-industrie. Tussen 2005 en 2010 bedragen de investeringen voor de industrie in totaal meer dan dertien miljard gulden.

Bij auto's met benzinemotoren moet de uitstoot van koolwaterstoffen en koolmonoxide in 2000 de helft lager liggen dan de huidige normen. Voor wat betreft stikstofoxide willen de Europese bewindslieden de schadelijke verspreiding met 45 procent terugdringen.

Verder dient in het jaar 2000 de hoeveelheid zwaveldeeltjes per liter brandstof met de helft te zijn teruggedrongen tot 150. Dit laatste punt geldt voor personenwagens met zowel benzine- als dieselmotoren. In 2005 dient dit cijfer zelfs te dalen tot vijftig deeltjes per liter. Voor 2005 is dit echter nog geen wettelijke verplichting. Voor alle afspraken voor het jaar 2000 zal er echter wel sprake zijn van stringente eisen.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse milieuminister De Boer, fungerend voorzitter van het Europees milieuberaad, heeft de komst van de nieuwe groene Franse bewindsvrouwe Voynet en haar Britse collega Meacher de stemming in het EU-overleg doen omslaan.

De auto- èn de olie-industrie verzetten zich hevig tegen de deze verdere terugdringing van schadelijke milieu-uitstoot dan eerder met hen was overeengekomen. Zij willen niet opdraaien voor de hoge kosten.

Vooral de EU-lidstaten met een grote auto-industrie (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Groot-Brittannië) tekenden tot voor kort verzet aan tegen deze maatregelen.