Spanning tussen Peper en Ottevanger

ROTTERDAM, 20 JUNI. Na het conflict met korpschef Brinkman staat nu ook de verhouding tussen burgemeester Peper en plaatsvervangend korpschef K. Ottevanger onder grote spanning. Peper heeft op 17 juni in een brief bevestigd dat Ottevanger de leiding over het korps heeft. Nadat Brinkman op 11 juni met buitengewoon verlof was gegaan, had Ottevanger daarom twee keer schriftelijk gevraagd zonder antwoord te krijgen.

Ottevanger nam het uitblijven van een schriftelijke reactie van de korpsbeheerder zo hoog op dat hij afschriften van zijn brieven aan Peper heeft gestuurd naar minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken alsmede aan procureur-generaal Docters van Leeuwen en de commissaris van de koningin in Zuid-Holland Leemhuis-Stout. Deze laatste twee hebben op verzoek van Dijkstal een onderzoek over de affaire-Brinkman uitgevoerd.

Ottevanger die al twaalf jaar deel uitmaakt van de korpsleiding, in het korps zeer populair is en door de ondernemingsraad naar voren is geschoven als opvolger van Brinkman, zou zich ook geërgerd hebben aan het overleg dat Peper afgelopen dinsdag heeft gevoerd met het zogenoemde Management Overleg (de districtsleiders en het lagere management in het korps). Peper noemde toen de Tilburgse hoofdcommissaris Lutken, korpschef van het korps Midden- en West-Brabant als beoogde opvolger van Brinkman. Lutken zou zich beraden.

De plaatsvervangend korpschef deelde korpsbeheerder Peper op 12 en op 16 juni mee dat hij de leiding van het korps had overgenomen. Volgens een verklaring die vanochtend namens Peper werd uitgegeven, bevestigde de Rotterdamse burgemeester pas op 17 juni per brief “deze vanzelfsprekendheid”. Peper liet weten dat hij het overleg met Ottevanger wilde beperken tot operationele zaken. Ottevanger billijkte in een brief van 19 juni “een dergelijke werkwijze en prioriteitsstelling”, aldus de verklaring van Pepers woordvoerder.

Bij het aantreden van oud-generaal Brinkman als Rotterdamse korpschef vorig najaar liet Ottevanger het ministerie van Binnenlandse Zaken weten dat hij in beginsel geinteresseerd was in een functie elders. Nadat Brinkman in conflict was gekomen met de ondernemingsraad (die eind april zijn vertrek eiste), besloot Ottevanger te blijven. “Onder deze omstandigheden ga ik niet weg”, zei hij. Maar de bemiddelaars burgemeester M. Jansen van Krimpen aan den IJssel (tevens plaatvervangend korpschef) en Broekhuis, burgemeester van Spijkenisse, stelden half mei in hun rapport over de zaak Brinkman: “Wij voorzien op korte termijn tevens een vacature plv. korpschef.” De plaatvervangend korpschef heeft de afgelopen maanden enkele functies elders geweigerd die hem door Binnenlandse Zaken werden aangeboden.

Het regionaal college van de burgemeester van de 22 Rijnmondgemeenten zal waarschijnlijk maandag door minister Dijkstal worden ontvangen. Het college vroeg maandag om een gesprek om een toelichting te geven op de vraag waarom het vertrouwen in Brinkman werd opgezegd.