'Reparatie wetgeving onvoldoende'; CDA: Sorgdrager blijft in gebreke

DEN HAAG, 20 JUNI. Minister Sorgdrager (Justitie) blijft volgens het CDA in gebreke bij het repareren van wetgeving die eerder niet bij de Europese Commissie is aangemeld. De CDA-fractie verlangt aanvullende maatregelen. Als deze uitblijven moet Sorgdrager zich op haar positie beraden.

De fractie zal de minister volgende week in de Tweede Kamer opheldering vragen over de wijze waarop zij de Wet wapens en munitie wil repareren. Volgens het CDA laat de minister “een gapend gat” ontstaan door in het vandaag ingediende nieuwe wetsvoorstel geen overgangsbepaling op te nemen. Hierdoor kan de vervolging van lopende zaken niet worden voortgezet en zullen ongeveer 2.000 processen-verbaal “in de prullenbak ” verdwijnen, zo meent CDA-Kamerlid prof.mr. A.K. Koekkoek. “De minister dient zich ernstig af te vragen of zij deze situatie voor haar verantwoording kan nemen”.

“Er staan hier zware belangen op het spel. Er is sprake van levensgevaarlijke situatie als de wet in een groot aantal gevallen niet kan worden toegepast”, zo meent Koekkoek. Hij stelde vorige week al vragen over een verdachte die is vrijgelaten in verband met het zogeheten Securitel-arrest.

De Wet wapens en munitie staat bovenaan een lijst van tien regelingen die het kabinet met spoed wil repareren. Dit is nodig omdat het kabinet deze regels eerder niet voor toetsing had aangemeld bij de Europese Commissie. De Wet wapens- en munitie heeft urgentie omdat op basis van deze wet zware gevallen van criminaliteit worden vervolgd. De Tweede Kamer uitte vorige week al felle kritiek op Sorgdrager omdat zij in deze zaak onvoldoende alert is opgetreden.

De minister heeft gekozen voor een aanpak waarbij zij de tekst van de oude wet uit 1995 opnieuw indient bij de Kamer. De Raad van State stemt gezien de urgentie in met deze aanpak. Om dezelfde reden wilden de regeringsfracties PvdA, VVD en D66 het nieuwe wetsvoorstel zonder meer goedkeuren. De CDA-fractie ging vorige week niet akkoord met deze procedure. Volgens Koekkoek geeft de minister met het indienen van een nieuw wetsvoorstel aan dat de oude wet niet deugde en is er door de werking van het Securitel-arrest een ondeugdelijk situatie ontstaan. Via een overgangsbepaling zouden zaken, waarin vanaf maart '95 proces-verbaal is opgemaakt en waarin de rechter nog geen vonnis heeft gewezen, onder de werking van de nieuwe wet moeten worden gebracht.

Het Securitel-arrest had vanmorgen ook invloed op de behandeling van een grote hasjzaak door het Amsterdamse gerechtshof. De advocaten van Johan V., alias De Hakkelaar en van diens medeverdachte Koos R., hebben het gerechtshof gevraagd het OM niet-ontvankelijk te verklaren. Johan V. en Koos R. worden verdacht van grootschalige hasjhandel.

    • Kees van der Malen