Rapport volksgezondheid; WRR bepleit zorgverzekering voor iedereen

DEN HAAG, 20 JUNI. De gezondheidszorg kan het best worden verzekerd uit een basisverzekering voor alle burgers. Ook moeten mensen vrijwillige verzekeringen kunnen afsluiten voor extra zorg naar keuze. Het onderscheid tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeringen verdwijnt daardoor.

Dit schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport met de titel 'Volksgezondheidszorg' dat vandaag in de ministerraad zal worden besproken.

Volgens de WRR is het “onvermijdelijk” dat er grenzen aan de collectieve verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid worden gesteld om de gezondheidszorg voor iedereen op langere termijn toegankelijk te houden. Het instellen van een basispakket van gezondheidsvoorzieningen is dan volgens de raad de beste oplossing om algemene toegankelijkheid en gelijke kwaliteit in de gezondheidszorg te waarborgen.

In de vorige kabinetsperiode pleitte H. Simons, de voormalige staatssecretaris voor Volksgezondheid, ook voor een basisverzekering. Dit zogenoemde plan-Simons stuitte destijds of zoveel maatschappelijk verzet en politiek verzet, dat dit niet haalbaar werd geacht. Met het rapport wijst de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid het huidige beleid van minister Borst (Volksgezondheid) die via kleine stapjes het verzekeringssysteem wil veranderen van de hand.

Als een 'algemene sociale verzekering' waarvoor de WRR pleit wordt ingesteld, zou dat betekenen dat de zorg die nu wordt vergoed uit het Ziekenfonds en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), zoals gehandicaptenzorg en thuiszorg, bij elkaar worden gevoegd in een basispakket waarop iedereen aanspraak kan maken. Naast de volksverzekering zou het mogelijk moeten zijn om extra verzekeringen af te sluiten als men behoefte heeft aan extra zorg.

Verzekeraars moeten verplicht worden gesteld om iedereen het volledige pakket aan te bieden. De WRR benadrukt echter wel dat in de basisverzekering alleen werkelijk noodzakelijke medische behandelingen moeten komen. Campagnes die op scholen worden gehouden om tegen te gaan dat kinderen elkaar pesten, die nu nog worden gefinancierd uit de gezondheidszorg, zouden bijvoorbeeld daarvoor in de toekomst niet langer voor in aanmerking moeten komen, vindt de WRR.

Een dergelijke basisverzekering is volgens de raad nodig omdat het huidige volksgezondheidsbeleid onder druk komt te staan doordat allerlei maatschappelijke en technologische ontwikkelingen de vraag naar zorg in Nederland zullen doen toenemen. Omdat ziekten zich vooral voordoen in de oudere leeftijdsgroepen, zal door de toenemende vergrijzing het huidige verzekeringssysteem van het Ziekenfonds en particuliere verzekeringen meer onder druk komen te staan. “De financiële solidariteit tussen personen met hoge en lage medische risico's dreigt te worden uitgehold”, aldus het rapport. Door de zorg via een basisverzekering te verzekeren worden risico's voor het verzekeren van bepaalde groepen zoals ouderen en chronisch zieken, gedragen door alle verzekeraars.