Ramsj

James Reston jr.: Galileo. Paperback, HarperPerennial 1994, van ƒ 33,50 voor ƒ 12,50. De Boekenmarkt Den Haag

Nog niet zo lang geleden heeft Rome officieel afstand gedaan van het proces dat het in 1633 voerde tegen de beroemde Italiaanse sterrenkundige Galileo. Galileo beweerde dat de aarde draait, maar de kerk zag dat toch anders. In Restons biografie komt deze aanvaring met de kerk ruimschoots aan bod. Restons boek werd bejubeld als 'verfrissend' en 'vernieuwend'.

    • Ewoud Sanders