Premier Jospin stelt veel besluiten uit tot de herfst

PARIJS, 20 JUNI. Frankrijk verhoogt het minimumloon met 80 gulden per maand en beëindigt de kinderbijslag voor de middenklassen. Voor het overige heeft premier Lionel Jospin in zijn eerste regeringsverklaring de grote economische beslissingen uitgesteld tot de herfst.

Het was volgens voor- en tegenstanders van de nieuwe linkse regering in Parijs vooral een moreel getoonzet betoog waarin de minister-president de verkiezingsbeloftes van zijn Parti Socialiste en zijn verkiezingspartners zichtbaar wilde nakomen. De rechtse oppositie sprak van 'archaïsch socialisme'. De groenen boekten twee overwinningen: de sluiting van de snelle kweekreactor Superphénix, waaraan ook Nederland deelneemt, en het niet doorgaan van het kanaal tussen Rijn en Rhône. Het hele Superphénix-project zal volgens een schatting van de Franse rekenkamer in het jaar 2000 twintig miljard gulden hebben gekost.

Jospin riep op tot herstel van het 'republikeins pact', herstel van de waarden van democratie, een onpartijdige overheid en gelijke kansen voor alle burgers. Dat moet blijken uit modernisering van de politieke praktijk en de rechtspraak. Leden van het openbaar ministerie zullen niet langer worden benoemd door de regering, maar door de meer onafhankelijke Raad voor de Magistratuur.

Na de eerder aangekondigde regularisatie van enige tienduizenden illegalen, beloofde Jospin nu afschaffing van de onder protest aangenomen wetten-Pasqua en Debré. Er komt een nieuwe wet op de immigratie die het onlangs afgeschafte recht op Franse nationaliteit herstelt voor in Frankrijk geboren kinderen. Het recht op gelijke kansen van vrouwen en mannen wordt in de grondwet vastgelegd.

Premier Jospin herhaalde Frankrijks gehechtheid aan de Europese constructie, mits die ten dienste staat van de volkeren die haar dragen. “Wij gaan naar een socialer Europa, dat garant staat voor vooruitgang, vrede en onafhankelijkheid.” De nieuwe regering zet de door de president ingezette modernisering van de strijdkrachten voort, komt niet terug van de afschaffing van de dienstplicht en wenst integratie van de defensie-industrie in grotere Europese verbanden. Privatisering van dergelijke en andere overheidsbedrijven is niet aan de orde.