Premie bond

Toen W. Dik in 1989 de overstap maakte van Unilever naar KPN was zijn eerste taak als bestuursvoorzitter een einde te maken aan de ambtenarencultuur bij het post- en telecombedrijf. Onder de beschermende vleugels van de overheid was de PTT uitgegroeid tot een betrouwbare, maar nauwelijks consumentgerichte organisatie.

De 100.000 werknemers hadden de status van ambtenaar - en het bijbehorende gedrag. Klantvriendelijkheid stond niet hoog in het vaandel. Om vijf uur stroomden de gebouwen leeg en wat morgen ook gedaan kon worden, hoefde zeker niet vandaag. De belangen van de werknemers werden behartigd door de vakbonden voor ambtenaren, waarvan de FNV-bond AbvaKabo de grootste is.

Bij de privatisering van KPN in 1987 kwam formeel een einde aan de ambtenarenstatus van de KPN-medewerkers. De FNV-Dienstenbond, Industriebond en de Vervoersbond, alle drie keken zij gretig naar de overname van zoveel nieuwe leden.

De AbvaKabo verzette zich met hand en tand tegen deze aantasting van haar machtsbasis - die toch al onder druk stond door de voortdurende personele bezuinigingen bij de overheid en privatiseringen (zoals de Postbank).

Werd de eerste aanval met succes afgeslagen, nu liggen opnieuw kapers op de loer. Het opbreken van KPN in een apart bedrijf voor post en voor telecom is voor de concurrerende bonden een niet te missen kans. Zij zijn, net als de bulk van het bedrijfsleven, aan het fuseren. Maar hoe wordt 1 plus 1 plus 1 meer dan drie? De splitsing van de een is het fusievoordeel van de ander.

    • Marcella Breedeveld