'Pensioenpremie omhoog door invoering euro'

ROTTERDAM, 20 JUNI. Een meerderheid van de pensioenfondsbeheerders verwacht dat de pensioenpremies omhoog zullen gaan als de Europese eenheidsmunt, de euro, wordt ingevoerd.

De premiestijging zal het gevolg zijn van een hogere inflatie in de Economische en Monetaire Unie (EMU) dan het geval zou zijn als Nederland in 1999 niet toetreedt tot de EMU. Dat is gebleken uit een peiling van verzekeraar Interpolis onder 125 pensioenfondsbeheerders, die vrijwel de gehele sector vertegenwoordigen. Minister Zalm (financiën) heeft in een reactie laten weten de uitspraak 'niet verstandig' te vinden.

Interpolis introduceerde op een bijeenkomst van pensioenfondsbeheerders deze week de vuistregel dat een hogere inflatie van 1 procent een premieverhoging vergt van 20 procent. Gevraagd of zij verwachten dat de premies na de invoering van de euro op basis van een hogere inflatieverwachting zouden moeten stijgen antwoordde slechts 21 procent geen verandering te zien. 43 procent van de beheerders verwacht een premiestijging van nul tot vijf procent, 29 procent een stijging tussen 5 procent en 10 procent, en 7 procent een stijging van tussen 10 procent en 20 procent. Interpolis gaat uit van een gemiddeld antwoord van rond 7,5 procent. Dat zou duiden op een premieverhoging van 1,2 miljard gulden op het totaal van 16 miljard gulden. Het adviesconcern Coopers & Lybrand voert een vervolgonderzoek uit.

Vorige maand waarschuwde voorzitter J. de Beus van het pensioenfonds PGGM al voor een uitholling van pensioenkapitaal door hogere inflatie in de toekomstige muntunie. Andere lidstaten van de EMU, zoals Frankrijk, Italië en Duitsland die niet zoals Nederland en Groot-Brittannië grote pensioenreserves hebben opgebouwd, zouden volgens De Beus een minder hoge prioriteit geven aan inflatiebestrijding dan Nederland zou doen.

Adjunct-directeur A. van Nunen van Interpolis, die de bijeenkomst organiseerde, is het daar mee eens. “De inflatie kan bijvoorbeeld stijgen als landen binnen hun belastingheffing een verschuiving aanbrengen van directe belastingen zoals de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, naar indirecte belastingen zoals de btw.” Een hogere btw-heffing resulteert in een stijging van de consumentenprijzen.

Volgens minister Zalm echter is het uitgangspunt van de Nederlandse regering dat er een degelijke, harde euro komt, “die vergelijkbaar zal zijn met onze gulden”.