Pas verschenen; Non-fictie

I. Schöffer (red): Dien godlosen hoop van menschen. Vervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw. De Bataafsche Leeuw, 415 blz.

Tot het tweede kwart van de achttiende eeuw werden 'sodomieten' in de Republiek geduld en zelfs met rust gelaten. Maar in 1730 komt aan dit gedoogbeleid plotseling een einde. Pers en kerk gaan voorop in de strijd tegen homoseksualiteit.