Parijs: druk op Nederland handhaven

PARIJS, 20 JUNI. Het gaat beter met het Nederlandse drugsbeleid. Daardoor zijn de verstoorde betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland weer een stuk beter. Maar Parijs moet de druk op Nederland niet verminderen, anders gebeurt er niets meer.

Dat is de strekking van een gisteren verschenen rapport van de Franse Senaat. De nieuwe Franse regering heeft nog niet gereageerd op het jongste rapport, maar premier Jospin heeft zich tijdens de recente verkiezingscampagne aanzienlijk soepeler uitgelaten over het gebruik van softdrugs dan gebruikelijk voor president Chirac en de vorige, rechtse regering.

Het nieuwe rapport, geschreven door senator Nicolas About, constateert met tevredenheid dat Nederland zich veel heeft aangetrokken van de kritiek die Frankrijk op het Nederlandse drugsbeleid heeft geuit. De wetgeving is repressiever, de controles zijn intensiever, de samenwerking op het gebied van politie en douane is nauwer. Maar, stelt het rapport, het Nederlandse beleid is tweeslachtig met zijn nadruk op volksgezondheid. “Het beleid dat pretendeert strakke grenzen op te leggen aan produktie en consumptie van drugs wordt slecht op naleving gecontroleerd. (..) In Nederland heeft zich een ware drugseconomie gevestigd.”

Na zowel zorgen op het punt van de produktie van zowel cannabis als synthetische drugs te hebben geformuleerd, concludeert senator About dat Frankrijk de druk niet moet verminderen. “Men zou Nederland daarmee een slechte dienst bewijzen.” Oude gewoontes slijten niet in enkele maanden, aldus het rapport.