Onderzoek leed varkens in Boxtel

DEN HAAG, 20 JUNI. Het openbaar ministerie en de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw zijn een onderzoek gestart naar onnodig leed onder varkens bij slachterij Dumeco in Boxtel. Volgens aanwijzingen van de Dierenscherming zouden ongeveer 2.800 opeengepakte varkens twee dagen lang aan hun lot zijn overgelaten, alvorens ze werden geslacht.

Dumeco is verantwoordelijk voor de slacht van varkens die in het kader van de opkoopregeling bij de bedrijven worden gehaald. Door de achterstanden in de verwerking en het tekort aan destructiecapaciteit zouden de bewuste dieren het afgelopen weekeinde zonder toezicht op het bedrijfsterrein zijn achtergelaten. Er zou sprake zijn geweest van kannibalisme onder de varkens.

Een woordvoerster van Dumeco erkent dat er problemen zijn geweest. Het bedrijf betreurt de gang van zaken, maar zegt met de rug tegen de muur te hebben gestaan. De dieren kwamen door een fout in de communicatie onverwacht vrijdagavond bij Dumeco aan. “De minst slechte oplossing was ze onder te brengen in onze stallen”, aldus een woordvoerder, “hoewel deze niet zijn bedoeld voor een verblijf van enkele dagen. Ze hebben wel voer en water.”