Lik op stuk tegen het spijbelen in Amsterdam

AMSTERDAM, 20 JUNI. De gemeente Amsterdam begint met ingang van het nieuwe schooljaar met een lik-op-stuk-beleid tegen spijbelaars. Zodra een leerling van het voortgezet onderwijs niet op school verschijnt, komt de school in actie. Zo moet worden voorkomen dat kort verzuim uitmondt in langdurig spijbelgedrag.

Dat blijkt uit een overeenkomst die wethouder Van der Aa (onderwijs) gisteren met de Amsterdamse schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs heeft getekend. Partijen zijn het ook eens geworden over de invoering van een nieuw Leerling Administratie Systeem (LAS). In Amsterdam verschijnt op een gemiddelde dag negen procent van de leerlingen van tien tot vijftien jaar niet op school. Van deze negen procent bestaat vier procent uit 'problematische verzuimers', scholieren die heel vaak spijbelen. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat in het voortgezet onderwijs spijbelen tien keer meer voorkomt dan in het basisonderwijs en dat allochtone en autochtone leerlingen even vaak blijken te spijbelen.

Invoering het het nieuwe administratiesysteem is volgens Van der Aa en de schoolbesturen een absolute voorwaarde voor het welslagen van de pogingen het schoolverzuim tot een aanvaardbaar minimum terug te dringen.

Het systeem moet niet alleen de af- en aanwezigheid van leerlingen registreren, maar ook moet duidelijk vermeld staan welke stappen door welke instantie zijn genomen in geval van spijbelen. Wanneer sprake is van zogeheten licht verzuim, ligt de verantwoordelijkheid bij de school. Pas wanneer de problemen de mogelijkheden van de school te boven gaan, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld, aldus de overeenkomst.

Geschorste leerlingen worden met ingang van het nieuwe schooljaar niet meer naar huis gestuurd, maar krijgen een alternatief lesprogramma voorgeschoteld, in afwachting van plaatsing elders. Is een leerling binnen de muren van de school niet meer te handhaven, dan moet buitenschoolse opvang uitkomst bieden in afwachting van terugplaatsing in het reguliere onderwijs. Wanneer een leerling wordt verwijderd, moet het schoolbestuur een andere school of instelling voor hem zoeken. Daarvoor krijgt het bestuur acht weken de tijd, aldus de overeenkomst.