Kamer vindt informatie technolease voldoende

DEN HAAG, 20 JUNI. Het kabinet-Kok heeft de Tweede Kamer volgens de regeringsfracties PvdA, VVD en D66 en oppositiepartij CDA voldoende geïnformeerd over de technolease. Dat bleek gisteren in een debat in de Tweede Kamer.

Met de kwalificatie “met de hakken over de sloot” verwoordde het Tweede-Kamerlid Van Walsem (D66) de opvatting van de vier fracties. GroenLinks en de SP zijn daarentegen buitengewoon kritisch.

De Kamer debatteerde ook met de ministers Zalm (Financiën) en Wijers (Economische Zaken) en staatssecretaris Vermeend (Financiën) over de technolease en het rapport 'Financiële relaties met grote ondernemingen' van de Algemene Rekenkamer.

Het Tweede-Kamerlid Rabbae (GroenLinks) overweegt bij de voortzetting van het debat, volgende week, een motie van afkeuring in te dienen. Hij verwijt de regering essentiële informatie vertrouwelijk te houden, waardoor in zijn ogen een goede beoordeling van de technoleasekwestie onmogelijk is. Zijn SP-collega Poppe sloot niet uit dat hij de motie zal steunen, maar de rest van de Tweede Kamer zal tegen stemmen.

Het debat spitste zich toe op de technolease die in 1993 tussen de Rabobank en Philips is toegepast en een jaar later tussen de Rabobank en Fokker. De twee bedrijven verkochten technologische kennis aan de bank en huurden die vervolgens terug. De bedrijven maakten kennis te gelde en het leverde de Rabobank een fiscaal voordeel op.

Volgens het rapport van de Algemene Rekenkamer had de transactie in Brussel moeten worden aangemeld omdat sprake was van staatssteun. Het kabinet bestrijdt dit en wordt daarin gesteund door de vier grote fracties.

De centrale vraag bij de technolease is of de constructie open staat voor alle bedrijven. Is dat niet het geval, dan zou sprake zijn van ontoelaatbare staatssteun en daarmee van strijdigheid met Brusselse regelgeving. De Europese Commissie doet daar nu onderzoek naar.

Over de toegankelijkheid voor alle bedrijven is twijfel gerezen door enkele 'eens-maar-nooit-weer-brieven' van toenmalig staatssecretaris Van Amelsvoort (Financiën). Die heeft in deze vertrouwelijke brieven aan zijn medebewindslieden geschreven dat de Philips-Rabobank-overeenkomst eenmalig was.

Minister Zalm herhaalde gisteren dat naast Philips en Fokker nog meer bedrijven gebruik hebben gemaakt van een dergelijke fiscale constructie. In de verslaglegging van een vertrouwelijk overleg staat dat Hagemeyer, Gazelle en AkzoNobel ook gebruik hebben gemaakt van een technolease. Betrokken bedrijven bestreden dit desgevraagd.Zalm noemde tijdens het debat geen namen, maar zei dat er nog drie bedrijven gebruik hadden gemaakt.