Hague wint leiderschap bij de Tories

LONDEN, 20 JUNI. De fractie van de Conservatieven in het Britse Lagerhuis heeft gisteren William Hague gekozen als opvolger van John Major. Hij versloeg de voormalige minister van Financiën Kenneth Clarke met 92 tegen 70 stemmen.

De pro-Europese Clarke die in de twee eerdere rondes als koploper was geëindigd, maakte gisteren een taktische blunder door het op een akkoordje te gooien met de anti-Europese John Redwood, de derde kandidaat nadat er in de eerste ronde twee waren afgevallen. Dit onconventionele bondgenootschap heeft averechts gewerkt. Als 36-jarige wordt Hague de jongste Conservatieve partijleider in meer dan twee eeuwen. Hij heeft maar twee jaar kabinetservaring en zit pas sinds 1989 in het Lagerhuis.

Bij zijn aantreden wierp Hague zich gisteren op als vredestichter en vernieuwer.

Hij zei dat hij zijn verscheurde partij niet alleen wil leiden maar ook verenigen. “Aan de dagen van onenigheid, van facties en vleugels, van groepen binnen groepen, en van partijen binnen partijen dient nu een einde te komen”, verklaarde Hague met brede glimlach. “Tegen degenen die twijfelen of ik het meen, kan ik uitsluitend zeggen: neem de proef maar op de som. Ik zal niet altijd zo vriendelijk zijn als ik er uitzie. Als het nodig is, kraak ik wat neuzen.” Beminnelijk voegde hij er ook de beroemde woorden van veldmaarschalk Montgomery aan toe dat “het eens afgelopen moet zijn met het gezeur”.

De nieuwe voorman van de Conservatieven kondigde aan dat hij tot een ingrijpende modernisering wil komen van de partij, die de laatste jaren sterk in verval is geraakt. De partij heeft geen parlementariërs meer in Wales en Schotland, is in het lokaal bestuur zelfs door de Liberaal Democraten verdrongen, en de gemiddelde leeftijd van een sterk gedecimeerde aanhang bedraagt 62 jaar. Hague beloofde dat hij de ragebol “door de vele oude spinnewebben” zou halen. Hij heeft zich ten doel gesteld om het aantal partijleden binnen twee jaar te verdubbelen. De helft van de nieuwe partijleden moet jonger zijn dan hij.

Zijn missie om de eenheid binnen de partij te herstellen, ondervond een eerste tegenslag toen zijn grootste rivaal in de leiderschapsrace, Kenneth Clarke, een uitnodiging om zitting te nemen in het schaduwkabinet zonder omwegen afsloeg. Clarke zei wel dat zijn weigering niets met de venijnige tweekamp van de laatste weken te maken had en dat hij zich loyaal zou opstellen tegenover Hague. Maar vertegenwoordigers van de pro-Europese linkervleugel binnen de Conservatieven concludeerden onmiddellijk dat Hague de partij een ruk naar rechts had gegeven die weinig ruimte laat voor andersdenkenden. De nieuwe partijleider had eeder deze week verklaard dat in zijn schaduwkabinet alleen maar plaats was voor tegenstanders van een Europese munt.

    • Dick Wittenberg