Fusieplan Kennemer gemeenten stopgezet

BLOEMENDAAL, 20 JUNI. De vrijwillige fusie tussen de drie Noord-Hollandse gemeenten Bloemendaal, Bennebroek en Heemstede gaat niet door. Dat is gisteren door de drie colleges van burgemeester en wethouders besloten.

Het ontbreken van een “gewenst draagvlak” in de gemeente Bloemendaal vormt de belangrijkste reden voor het afbreken van de fusieplannen. Ruim tweederde van de inwoners van Bloemendaal gaf via een uitgebreide publieksenquête van onderzoeksbureau Intomart aan niet te willen fuseren. Het Bloemendaalse college heeft zich gisteren formeel bij dit oordeel van de bevolking neergelegd.

De gemeente Heemstede, waar ruim een derde van de bevolking in de enquête aangaf voor een fusie te zijn, was door de opstelling van Bloemendaal gedwongen hiervan af te zien. “Je kunt geen bruiloft vieren als de bruidegom niet wil”, aldus een woordvoerder. De gemeente Bennebroek, de kleinste van de drie, besloot af te zien van fusie na een “inhoudelijk onderzoek” omdat de meerwaarde van een fusie niet zou zijn aangetoond.

Achtergrond van de fusieplannen vormde het voorstel van staatssecretaris Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken) om twintig zogenoemde centrumgemeenten opnieuw in te delen. De gemeente Haarlem, die grenst aan Bloemendaal en Heemstede, gaf daarop aan te willen fuseren met vijf omliggende gemeenten. In een reactie daarop kwam Bloemendaal met een eigen voorstel tot fusie, uit vrees door Haarlem te worden opgeslokt. Onduidelijk is of 'Bloemenstede', zoals de nieuw te vormen gemeente in de lokale pers werd genoemd, hiermee definitief van de baan is. Zowel het rijk als de provincie Noord-Holland kan een fusie alsnog dwingend opleggen aan de gemeenten.