Borst: medicijn via Internet gevaarlijk

DEN HAAG, 20 JUNI. Minister Borst (Volksgezondheid) vindt het “onverdraaglijk” dat burgers via Internet medicijnen kunnen bestellen die normaal gesproken alleen op recept bij een apotheek kunnen worden gekocht. “Dit gaat ongelukken opleveren als er niet wordt ingegrepen”, zei Borst gisteren tijdens een debat in de Kamer over geneesmiddelen.

Borst zal bezien of de Internet providers, die toegang geven aan organisaties die iets op het net willen zetten, maatregelen tegen het aanbieden van medicijnen kunnen nemen. “Het is een heel vervelend probleem. Het is ronduit gevaarlijk als mensen geneesmiddelen zonder recept kunnen krijgen, omdat dat kan leiden tot allerlei bijwerkingen”, aldus Borst. Het is vooralsnog niet mogelijk om een wettelijk verbod in te stellen op het aanbieden door onder meer de farmaceutische industrie van medicijnen op Internet.

Verder bleek gisteren dat minister Borst en de apothekersorganisatie KNMP het niet eens zijn over akoord dat beide partijen afgelopen woensdag sloten om te bezuinigen op de geneesmiddelenprijzen. De KNMP is bereid om hun declaraties bij de verzekeraars met gemiddeld 5 procent te laten dalen. Dit moet een bedrag van 100 miljoen gulden in 1998 opleveren en 150 miljoen gulden in 1999. Per apotheker zullen in 1999 de inkomsten met honderdduizend gulden per jaar teruglopen. De apothekers vinden echter dat daar tegenover moet staan dat de vergoeding die ze ontvangen per recept met bijna twee gulden verhoogd wordt. Borst wil echter alleen toezeggen de verhoging van de receptprijzen voor te zullen leggen bij het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG). Een bezuiniging op de medicijnprijzen is volgens Borst en de Kamer mogelijk, omdat de apothekers van de industrie kortingen en bonussen krijgen als ze bepaalde medicijnen afnemen. Die leveren naar schatting driehonderd miljoen gulden per jaar op omdat de apothekers wel het volledige bedrag van de geneesmiddelen declareren bij de zorgverzekeraars. Volgens week zal de Kamer op aandrang van Kamerlid Oudkerk (PvdA) de discussie over de medicijnprijzen voortzetten.