Verbod handel in ivoor gedeeltelijk opgeheven

HARARE, 19 JUNI. De conventie voor de handel in bedreigde diersoorten (CITES) heeft gisteren in Harare het verbod op de handel in ivoor deels opgeheven.

Voorlopig profiteert alleen Botswana daarvan. Het land heeft een reserve van 25,3 ton ivoor. Namibië en Zimbabwe hebben ook verzoeken ingediend om hun ivoorreserve te mogen verkopen, Daarover wordt later gestemd. Van de 117 landen die deelnemen aan de conferentie, stemden 76 landen voor het voorstel deze beperkte handel mogelijk te maken.

Gisteren kreeg een voorstel om gecontroleerde handel in ivoor wereldwijd mogelijk te maken een net iets te kleine meerderheid. Voorstanders stellen dat de inkomsten kunnen worden gebruikt om olifanten beter te beschermen tegen uitroeiing. Tegenstanders menen dat het illegale ivoor dan onvermijdelijk met het legale zal worden vermengd.

In 1989 besloot CITES een verbod op de ivoorhandel uit te vaardigen, dat een jaar later van kracht werd. (AFP, Reuter)