Schouwburg: raad weg

ENSCHEDE, 19 JUNI. De voltallige Raad van Commissarissen van de Twentse Schouwburg is opgestapt, nadat een vernietigend rapport over zijn functioneren was verschenen. Het rapport van onderzoeksbureau Berenschot bekritiseert de directie en het management hevig.

De schouwburg heeft over de afgelopen jaren een tekort van 1,1 miljoen gulden opgelopen, twee ton meer dan in mei werd geraamd. De onderzoekers verwijten de toezichthouders en directie dat ze de de financiële verslagen niet kritisch hebben beoordeeld. Vier medewerkers werden al ontslagen; wethouder Althof sluit meer ontslagen niet uit. De gemeente Enschede, de enige aandeelhouder van het theater, gaf de opdracht tot het onderzoek in verband met financiële problemen. De onderzoekers menen dat de subsidie van drie miljoen gulden toereikend is om het theater te exploiteren.