Psychiaters voor hulp euthanasie op verzoek

ROTTERDAM, 19 JUNI. De meeste Nederlandse psychiaters staan in principe niet afwijzend tegenover hulp bij zelfmoord van patiënten met uitzichtloos geestelijk lijden. In de praktijk zijn de psychiaters echter zeer terughoudend. Zij assisteren jaarlijks twee tot vijf patiënten bij hun zelfmoord, maar krijgen 320 expliciete en aanhoudende verzoeken om hulp. Dit blijkt uit een grote enquête onder Nederlandse psychiaters.