Pronk kritiseert rol van Europa bij conflicten Afrika

DEN HAAG, 19 JUNI. Minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking vindt dat Europa in Afrika terecht wordt gewantrouwd. Hij zei dit gisteren tijdens de uitreiking van de Dick Scherpenzeelprijs aan Koert Lindijer, de Afrikaans correspondent van NRC Handelsblad.

Volgens Pronk is het geen wonder dat de nieuwe leider in het voormalige Zaïre, Kabila, vraagtekens heeft gezet bij de pogingen vanuit Europa om te bemiddelen voor een overgangsbewind. Afrika is te lang beschouwd als wingebied voor invloedssferen. Vooral de vorige leider van Zaïre, Mobutu, heeft hier garen bij gesponnen, zei Pronk.

Door de opstelling van Europa in het verleden is de Afrikaanse identiteit volgens hem fundamenteel geweld aangedaan. Hij noemde het van groot belang dat de huidige veranderingen in Afrika grotendeels het gevolg zijn van inspanningen in Afrika zelf.

Eveneens kan Pronk zich het wantrouwen vanuit Afrika voorstellen bij Europese protesten tegen massaslachtingen. Pronk: “Dit protest is terecht, maar het klinkt tamelijk hypocriet: nog geen half jaar geleden is er gewaarschuwd dat deze massale slachting van mensen zou gaan plaatsvinden. Daarop besliste de Veiligheidsraad, met Europese steun, dat dit voorkomen zou worden door een humanitaire vredesmacht te sturen, doch die beslissing is nooit uitgevoerd.” Hij meent dan ook dat Europa eveneens schuld draagt voor de slachtingen.

Pronk zei ook te hopen dat ook in Kenia veranderingen zullen komen. Hij riep de Keniase leider Arap Moi op de pluriformiteit van Kenia te erkennen en de rechten van zijn tegenstanders te respecteren. Anders zou de 'wind of change' die in Afrika waait in Kenia ook tot een storm kunnen aanwakkeren, waarschuwde hij.