Politie (3)

De aanhoudingen in verband met de Eurotop, bij de Stopera in Amsterdam in de nacht van 16 op 17 juni, waarvan ik ooggetuige was, hebben me verbijsterd. Samen met zo'n 40 andere toeschouwers stond ik te kijken naar de overkant van het water. Daar werden deelnemers aan een eerder op de avond plaatsvindende demonstratie, die door de politie ingesloten waren, in bussen afgevoerd. Er ging wat gejoel op onder de toeschouwers, zoals gebruikelijk wanneer het gezag zich met overmacht op straat presenteert. Geen steen vloog door de lucht, geen vlaggenmast ging omver.

Kort daarop werden de toeschouwers, onder wie ikzelf, door een politiecordon langzaam naar de Zwanenburgwal teruggedrongen. Een tweede cordon ving hen op, waardoor het groepje ingesloten was. Ongeveer de helft van de ingeslotenen werd successievelijk door de afsluiting naar buiten gelaten. Vervolgens verscheen het arrestatieteam in burger op het toneel, hield de overigen aan en voerde hen af. De aanhoudingsgrondslag zal wel weer het snel berucht geworden artikel over lidmaatschap van een criminele organisatie zijn.

Het is in Amsterdam, en elders, normaal dat er toegekeken wordt wanneer de politie, in dit geval met een enorme overkill, op straat opereert. Er is geen rechtsgrond om zulke toeschouwers van hun bewegingsvrijheid te beroven. Artikel 140 werd indertijd ingevoerd ter bestrijding van zware criminaliteit.

Ontoelaatbaar, hoe hier onder gezag van burgemeester Patijn van bovenaf de wetteloosheid in de stad wordt ingevoerd! Duidelijker dan door deze overkill kan de incompetentie van hen die tijdens de Eurotop de orde in de stad moesten handhaven, voor mij niet aangetoond worden.

    • W. Bos Amsterdam