Nummer voor elke leerling in voorjaar '98

ZOETERMEER, 19 JUNI. Scholieren en studenten krijgen pas vanaf volgend jaar maart een onderwijsnummer. Scholen en instellingen zijn vanaf het schooljaar 1999-2000 verplicht dit nummer door te geven aan het ministerie van Onderwijs.

Dat schrijft minister Ritzen aan scholen, hogescholen, universiteiten en diverse onderwijsorganisaties. Aan het nummer worden twaalf gegevens over elke leerling gekoppeld.

Het onderwijsnummer zou aanvankelijk in oktober 1997 worden ingevoerd, maar Ritzen had meer tijd nodig om zijn voorstel aan te passen. De Registratiekamer, die toeziet op naleving van de wetten met betrekking tot de privacy, vond dat het nummer in strijd was met die wetten.

Ritzen heeft nu concreet aangegeven waarvoor het nummer zal worden gebruikt. Het geslacht van de leerling, de diploma's die hij heeft gehaald en de woonplaats, worden onder andere geregistreerd. Bij studenten in het hoger onderwijs wordt ook de nationaliteit vermeld. De minister wil het nummer invoeren om de doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van onderwijsgeld beter te kunnen controleren. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog oordelen over het onderwijsnummer. (ANP)