Niet genoteerde fondsen

ROTTERDAM, 19 JUNI. De rubriek niet-genoteerde beleggingsfondsen, die onderdeel vormde van de beursrubriek, verschijnt met ingang van vandaag als dagelijkse advertentie 'Beleggingsfondsen zonder beursnotering'. De noteringen, die worden opgegeven door de beheerders, kunnen betrekking hebben op afgifteprijzen, royementsprijzen of intrinsieke waarden. De noteringen zijn in guldens, tenzij anders aangegeven.