Financiering van thuishulp wordt overgeheveld

DEN HAAG, 19 JUNI. De kort durende thuiszorg die er voor dient dat mensen eerder uit het ziekenhuis ontslagen kunnen worden, wordt vanaf volgend jaar betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Nu financieren de verzekeraars nog deze thuishulp. Met de overheveling is een bedrag van negentig miljoen gulden gemoeid.

Dit heeft minister Borst (Volksgezondheid) vanmiddag bekendgemaakt tijdens een debat over de thuiszorg. De Tweede Kamer sprak vandaag met minister Borst en staatssecretaris Terpstra (Welzijn) over de toekomstvisie van het kabinet op de thuiszorg. Borst en Terpstra hebben in die visie aangekondigd de drie jaar geleden ingezette marktwerking in de thuiszorg, die de sector tot meer efficiëntie en klantgerichtheid zou moeten dwingen, de komende vier jaar niet verder uit te breiden.

Volgens minister Borst is bevriezing van de marktwerking nodig om “rust” in de sector te krijgen. Uitbreiding van de marktwerking komt mogelijk pas weer in beeld, wanneer in 2001 de nieuwe financiering van het ouderenbeleid van kracht wordt en er een geheel nieuwe thuiszorgmarkt ontstaat. Daarbij zouden ouderen zelf met overheidsgeld hun “zorg kunnen inkopen”.In 1998 komt er 103 miljoen gulden beschikbaar om problemen in de thuizorg op de korte termijn op te lossen.

De coalitiefracties in de Tweede Kamer stemmen op hoofdlijnen in met de voorgestelde maatregelen van het kabinet die ertoe moeten leiden dat de 'chaos' in de thuiszorg wordt opgelost. Het CDA vindt dat de toekomstvisie van minister Borst (Volksgezondheid) en staatssecretaris Terpstra (Welzijn) onvoldoende is om de nijpende problemen op de korte termijn op te lossen.

De coalitiefracties van de PvdA, de VVD en D66 vinden dat het kabinet belangrijke stappen vooruit heeft genomen met zijn toekomstvisie. Het is volgens Vliegenthart (PvdA) een goede stap om de ziekehuisgerelateerde thuiszorg niet langer door de verzekeraars te laten financieren. “Volgens onderzoeken blijkt dat de kortdurende thuiszorg nauwelijks tot een verkorting van de ligduur in de ziekenhuizen heeft geleid”, aldus Vliegenthart. Ook Van Boxtel (D66) en Van Blerck (VVD) waren positief over de kabinetsvisie.

Het Kamerlid Mulder (CDA) vindt dat het kabinet meer geld moet uittrekken voor de thuiszorg. “Het beschikbare bedrag is onvoldoende om de knelpunten op de korte termijn op te lossen. Na zolang gewacht te hebben is de toekomstvisie van het kabinet eigenlijk beschamend”, aldus Mulder.