Duitse economie vindt langzaam weer weg omhoog

BONN, 19 JUNI. De concurrentiekracht van de Duitse industrie neemt volgens de Bundesbank in Frankfurt weer toe. De economie is de inzinking van vorig jaar enigszins te boven en groeit weer licht.

Dit schrijft de Duitse centrale bank in haar jongste maandbericht over de economische situatie. Bundesbankpresident Hans Tietmeyer waarschuwde gisteren echter voor euforie. De groei is het eerste kwartaal van dit jaar aangetrokken met een half procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, maar wordt vooral gedragen door de export.

Tietmeyer schrijft de verbeterde concurrentiepositie van het bedrijfsleven vooral toe aan de wisselkoersontwikkeling, aan toenemende rationalisatie in ondernemingen en aan gunstige CAO-afspraken, die een gematigde stijging van gemiddeld 1,5 procent vertonen.

Hij onderstreepte dat met het aantrekken van de groei, de centrale politiek-economische problemen niet worden opgelost. De binnenlandse vraag blijft zwak zolang de werkgelegenheid terugloopt. “De situatie op de arbeidsmarkt is in toenemende mate een belasting voor de groei geworden”, zei Tietmeyer. Ook ontbreekt nog de eigen dynamiek op het gebied van de investeringen.

De bankier deed een beroep op de politiek in Bonn sterker te dereguleren en de belastinghervorming door te zetten. Ook dient het sociale verzekeringsstelsel te worden hervormd zodat de uitgaven worden beperkt, aldus Tietmeyer.

Hij drong er tevens bij de regering op aan de overheidsuitgaven verder te verminderen, aangezien de belastinginkomsten in Bonn en bij de deelstaten over 1997 verder zullen tegenvallen. De hoge werkloosheid drijft de kosten op, waardoor er minder inkomsten zijn. In het eerste kwartaal valt het tekort bij de centrale regering en de deelstaten met 34,5 miljard mark, ongeveer 8,5 miljard hoger uit dan in dezelfde periode een jaar geleden, aldus de Bundesbank. Intussen probeert de politieke coalitie van CDU/CSU en FDP in Bonn de enorme overheidstekorten voor dit jaar en 1998 weg te werken.

Vandaag zijn minister Theo Waigel van Financiën en Bundesbankpresident Tietmeyer bij elkaar gekomen om over een herwaardering van de goud- en deviezenvoorraad te praten. Overwogen wordt de deviezenvoorraad naar de huidige dollarkoers op te waarderen, maar een besluit hierover is nog niet genomen, liet de Bundesbank weten. Ook is onduidelijk wanneer Financiën aanspraak kan maken op de opbrengst van de herwaardering.

Vorige maand raakte minister Waigel in grote problemen toen hij de Bundesbank voorstelde de herwaardering en de winstafdracht nog dit jaar te laten plaatsvinden, zodat Duitsland er gunstiger voorstond voor de monetaire unie. Dit voorstel werd door de bank beslist van de hand gewezen.

    • Michèle de Waard